Wysyłki i zwroty

 

Termin realizacji.

Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy (zwykle 2-16 dni roboczych). Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
O możliwości odebrania zamówionego produktu sklep 24materace.pl (SENKO  s.c.) informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich) od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie stacjonarnym. Klient nie ponosi kosztów standardowej dostawy. Koszt dostawy zamówienia poza granice Polski wyliczany jest indywidualnie przez operatora pocztowego. Usługi dodatkowe typu wniesienie, dostawa w godzinach wieczornych i dostawa w sobotę jest dodatkowo płatna i ustalana indywidualnie.


Gwarancje.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach 24materace.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.  Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt SENKO  s.c. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

Przedsiębiorstwo SENKO  s.c. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mailem), za pomocą Formularza Kontaktowego, telefonicznie lub w formie pisemnej na adres SENKO  s.c. podany w górnej części Regulaminu, na koszt SENKO  s.c..

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że SENKO  s.c. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez SENKO  s.c. albo SENKO  s.c. nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

SENKO  s.c. rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni SENKO  s.c. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi SENKO  s.c. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.


Zwroty - odstąpienie od umowy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SENKO  B. Dworak, J. Dworak s.c.
ul. 11 Listopada 3
36-100 Kolbuszowa
[email protected]
tel. 789 560 933


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ...................... zawartej dnia ................................... dotyczącej zakupu towaru/usługi: ………………………… …………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot kwoty: ……………… zł. (słownie:…………………………………..……………………………………….. ……………………………) przelewem na konto bankowe nr:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Właściciel konta bankowego: ………………………………………………………………..............................

Adres właściciela konta bankowego: ……………………………………………………...................................


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................